Commit 6c64d166 authored by Boris Budini's avatar Boris Budini

Test

parent b24e30d9
Pipeline #308 passed with stages
in 36 seconds
========================
Aksesimi dhe krijimi i llogarisë
========================
Aksesimi i llogarisë
-------------------
Faqja e identifikimit në dkan ndodhet tek URL/user. Pasi ta keni aksesuar këtë faqe, ju mund të identifikoheni
.. image:: ../images/site_manager_playbook/account_access_and_setup/account_access_and_setup_image_03.gif
:alt: Një GIF i animuar që tregon dikë duke shtypur emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin në ekranin e identifikimit në një faqe DKAN.
Marrja e informacionit të llogarisë
------------------------------
Për të marrë detajet e llogarisë, ju mund të merrni një email automatik me një link dhe me instruksione për të hyrë ose mund të kontaktoheni direkt nga personi që po menaxhon faqen tuaj. Pasi të merrni detajet e llogarise tuaj, ju mund të aksesoni faqen, të identifikoheni dhe të personalizoni profilin tuaj
Aksesimi i faqes
.. image:: ../images/site_manager_playbook/account_access_and_setup/account_access_and_setup_image_04.png
:alt: Sample username and password entry page on a DKAN site.
Shkoni tek faqja juaj dhe identifikohuni duke:
- Shtuar /user pas url të faqes tuaj
- Aksesuar linkun që ju është dërguar.
Nëse nuk e mbani mënd fjalëkalimin, mund të merrni një të ri duke klikuar në butonin Request new password.
Përdorni detajet që keni marrë për tu identifikuar. Pasi të identifikoheni do shikoni përmbajtjen më të fundit që keni shtuar, detajet e llogarisë, dhe imazhin e llogarisë
.. image:: ../images/site_manager_playbook/account_access_and_setup/account_access_and_setup_image_05.png
Pasi keni mbaruar së shtuari dhe edituari përmbajtjen, bëni mirë të siguroheni që keni dalë për të siguruar që nuk mund ta aksesoje dikush tjeter. Ju mund të dilni duke përdorur një nga butonat e shfaqur në foton e mëposhtëme. Shiriti blu nuk është gjithmon prezent, por shiriti i zi është.
.. image:: ../images/site_manager_playbook/account_access_and_setup/account_access_and_setup_image_06.png
Pasi të keni dalë, ju do të dërgoheni tek faqja juaj DKAN sikur të ishit një vizitor faqeje
.. image:: ../images/site_manager_playbook/account_access_and_setup/account_access_and_setup_image_08.png
Personalizimi i llogarisë
-----------------------
.. image:: ../images/site_manager_playbook/account_access_and_setup/account_access_and_setup_image_09.gif
:alt: Another GIF showing the login process on a DKAN site.
Pasi të jeni identifikuar, do të shikoni faqen e profilit tuaj. Duke klikuar tek butoni Edit mbi foton tuaj, ju mund të ndryshoni detajet e profilit tuaj:
- Emrin e Përdoruesit.
- Adresën e email
- Fjalëkalimin
- Informacione të tjera
- Foton e profilit.
- Grupet ku merrni pjesë
- Fshirja e llogarisë
================
Menuja e Adminit
================
Menuja e Adminit është mjeti kryesor për lundrimin e të dhënave dhe menaxhimit të përmbajtjes. Njihuni me Menunë e Administratorit fillimisht që të zotëroni faqen tuaj DKAN.
.. figure:: ../images/site_manager_playbook/admin_menu/admin_menu_01.png
:alt: Imazh që shfaq Menunë e Adminit, e cila ndodhet në pjesën e sipërme të ekranit.
Kur të identifikoheni, do të shikoni një shirit të zi navigimi në krye të ekranit. Ky është Menuja e Adminit. Si një Menaxhues i faqes, kjo menu duket ndryshe nga menutë e roleve të tjera. Edituesit dhe krijuesit e përmbajtjes kanë më pak opsione sepse kanë më pak të drejta në faqe.
Pëdor Menunë e Adminit për të konfiguruar faqen. Çdo gjë që mund të konfigurohet aksesohet nëpërmjet Menusë së Adminit.
Mjetet e Menusë së Adminit
----------------
.. figure:: ../images/site_manager_playbook/admin_menu/admin_menu_02.png
:alt: Imazh që shfaq Menunë e Adminit, e cila ndodhet në pjesën e sipërme të ekranit.
Shtimi i përmbajtjes
-----------
Kliko në butonin **Content** në menu për të aksesuar të gjithë përmbajtjen që ekziston në faqe. Si një Menaxhues faqjeje, ju keni akses për të krijuar, edituar, publikuar dhe fshirë lloje përmbajtjeje pavarsisht autorit. Ju gjithashtu mund të krijoni dhe menaxhoni përmbajtjen dhe skedarët nga kjo faqe. Skedarët përmbajnë gjëra si imazhe, video, fonte, grafika, etj.
Në organizata më të vogla, Menaxhuesit e faqes mund ti duhet të shkruajnë dhe editojnë përmbajtjen e tyre dhe pastaj ta publikojnë atë. Organizata më të mëdha mund të kenë njerëz në role si Editorë dhe Krijues Përmbajtjeje për të ndihmuar me shtimin e një përmbajtjeje më të lartë. Në varësi të madhësisë së organizatës tuaj dhe madhësisë së përmbajtjes, ju mund të keni më shumë ose më pak për detyre të administroni përmbajtjen.
.. figure:: ../images/site_manager_playbook/admin_menu/admin_menu_04.png
:alt: Faqja e përmbajtjes
Në çfarëdo rasti, si një Menaxhues faqjeje ju mund të përdorni këtë faqe për të parë përmbajtjen në faqe, për të parë se kush ka krijuar çfarë, kur është edituar për herë të fundit, statusi (e publikuar ose jo) dhe të ndryshoni përmbajtjen. Ju mund ti ndryshoni ato një nga një, ose të ndryshoni disa përnjëherë. Ky është një funksion veçanërisht i dobishëm sidomos kur kemi të bëjmë me një vëllim të lartë të përmbajtjes. Nga kjo faqe ju mund të bëni të njëjtin veprim në disa pjesë të ndryshme të përmbajtjes thjesht duke klikuar kutitë në të majtë, duke zgjedhur një opsion dhe duke klikuar butonin Update.
Në shembullin më poshtë, Menaxhuesi i faqes po zgjedh disa pjesë të përmbajtjes për të bërë një veprim të vetëm. Menaxhuesi i faqes është i aftë të çaktivizojë 3 pjesë të përmbajtjes në të njëjtën kohë. Edhe pse shembulli është i thjeshtë, ky funksion bëhet i dobishëm në faqe që përmban mijëra pjesë të përmbajtjes.
.. figure:: ../images/site_manager_playbook/admin_menu/admin_menu_05.gif
:alt: Një shembull i animuar i një Menaxhesi të faqes që zgjedh përmbajtje
Vizualizime
--------------
Si një Menaxhues faqjeje, ju keni akses për të krijuar vizualizime në DKAN. Ky lloj përmbajtjeje është unike për Menaxhuesit e faqes dhe Editorët, dhe si Menaxhues faqjeje ju keni akses në të gjithë përmbajtjet pavarësisht autorit. Zakonisht, ju do përdorni grafike DKAN
.. figure:: ../images/site_manager_playbook/admin_menu/admin_menu_06.png
:alt: Menuja e Vizualizimit
Grafikët janë një mjet i fuqishëm për vizualizimin e të dhënave dhe për ta bërë të lehtë kuptueshme për vizitorët e faqes që mund të kenë pak ose aspak përvojë me të dhënat dhe analizat. Klikoni në butonin ** Visualizations** në menu për të parë të gjitha vizualizimet në faqen tuaj. Këtu ju mund të bëni redaktime, fshini ose krijoni përmbajtje të re vizuale.
.. figure:: ../images/site_manager_playbook/admin_menu/admin_menu_07.png
:alt: Listim i grafikave
Njerëz
------
Nga butoni **People** në menu ju mund të krijoni përdorues të rinj, të menaxhoni llogaritë ekzistuese dhe të merrni një pamje të të gjithë përdoruesve në faqe.
.. figure:: ../images/site_manager_playbook/admin_menu/admin_menu_08.png
:alt: Menuja "Njerëz"
Faqja Njerëz ju jep të gjithë informacionin rreth përdoruesve në faqen tuaj DKAN duke përfshirë emrin dhe rolin e përdoruesit, si dhe kohëzgjatjen e llogarisë dhe kur përdoruesi ka përdorur llogarinë e tyre për herë të fundit. Kjo pikëpamje e nivelit të lartë është veçanërisht e dobishme për menaxhimin e një numri të madh llogarish.
Zgjidhni rendin e kolonave të informacionit duke klikuar tek titullit. Me fjalë të tjera ju mund të rendisni A-Z duke klikuar në tek Username. Ju mund të përdorni filtra dhe kombinime të filtrave për të kërkuar për përdoruesit me role të posaçme, të drejta dhe status.
.. figure:: ../images/site_manager_playbook/admin_menu/admin_menu_09.png
:alt: Menuja e Njerëzve
Konfigurimi i faqes
------------------
Këto opsione ju lejojnë të menaxhoni faqen tuaj DKAN, si mënyra se si janë krijuar llogaritë e përdoruesit, opsionet e kërkimit, cilat fonte përdoren dhe më shumë. Këto opsione përcaktojnë se si përdoruesit me akses më të ulët interneti ndërveprojnë me faqen, si dhe ju japin fleksibilitet për të ndryshuar sjelljen e paracaktuar.
Klikoni ne **Site Configuration** për të parë të gjithë opsionet.
DKAN
----
Nga menyja DKAN, Menaxhuesit e faqes mund të kenë akses në disa nga operacionet më teknike të DKAN. DKAN është motori teknik që fuqizon DKAN, dhe opsionet në dispozicion në këtë menu janë përshtatur për DKAN dhe publikimin e të dhënave të hapura.
==========
Pamja
==========
Ju mund ta përshtasni faqen tuaj DKAN që të përshtatet me organizatën për ti dhënë vizituesve eksperiencën më të mirë të mundshme teksa përdorin faqen. Shtoni logon, ndryshoni pamjen e faqeve, ndryshoni faqen kryesore, ose zgjidhni stilin e shkronjave.
.. figure:: ../images/site_manager_playbook/appearance/appearance_01.png
Colorizer
~~~~~~~~~
Colorizer është çfarë fuqizon skemën e ngjyrave në DKAN. Skemat e ngjyrave janë pjesë e estetikës, që është sidomos e rëndësishme në punën me bashkëpunëtorët
Me Colorizer, ju mund të zgjidhni një skemë tjetër ngjyrash, ose të krijoni skemën tuaj
Colorizer mund të aksesohet nga menuja në Site Configuration
.. figure:: ../images/site_manager_playbook/appearance/colorizer_dropdown.png
Përdorimi i Colorizer
---------------
**Global settings:** Preferencat globale janë detaje teknike që merren nga telajo CSS që fuqizon mjetin Colorizer. Preferencat globale rrinë të njëjtat, për sa kohë ju nuk ndryshoni telajon CSS.
**Preferencat e skemës së ngjyrave:** Preferencat e skemës së ngjyrave ndryshojnë ngjyrat që përdoren në faqe.
**Skema e ngjyrave:** Klikoni në menunë Color scheme për të zgjedhur nga lista e skemave.
**Skemë e personalizuar e ngjyrave:** Ju mund të krijoni skemë ngjyrash në një nga 2 mënyrat e mëposhtëme:
- **Duke përdorur zgjedhësin e ngjyrave:** Pasi të keni zgjedhur custom color scheme, përdorni zgjedhësin e ngjyrës për të zgjedhur ngjyrën kryesore. Ngjyra dytësore do të zgjidhet automatikisht.
- **Manualish:** Numrat hex mund të ndryshohen duke shkruar manualisht një numër hex të ri. Pas ndryshimit manual, ngjyra e dytë nuk zgjidhet automatikisht.
**Ruaj si zgjedhje:** Pasi keni zgjedhur skemën, ruani ndryshimet duke klikuar në Save as default.
**Pastro Cachen e Colorizer:** Ju mund të riktheni skemën origjinale duke klikuar Clear Colorizer Cache. Kjo do fshi skemën e personalizuar
.. figure:: ../images/site_manager_playbook/appearance/colorizer_in_action.png
Preferencat e temës
~~~~~~~~~~~~~~
.. figure:: ../images/site_manager_playbook/appearance/theme_settings_link.png
Preferencat e temës janë opsione që personalizojnë faqen tuaj. Elemente të faqes si logo, emri i faqes, etj mund të personalizohet për të reflektuar brandin e agjencisë tuaj.
**Përdorimi i preferencave të temave:**
**List:** Klikoni butonin List për të parë se cilat tema janë aktivizuar. Nga këtu, aktivizoni temat dhe zgjidhni temën e preferuar. Temat e faqes ndryshojnë se si elementet e faqeve janë shfaqur në faqe. DKAN përdor temën NuBoot Radix.
**Preferencat globale:** Këto opsione kontrollojnë se pamjen e gjithë faqes. Këto opsione përdoren për sa kohë që tema e zgjedhur nuk ka opsione të tjera.
.. figure:: ../images/site_manager_playbook/appearance/global_settings.png
- **Logo dhe Shortcuts:** Hiqni logon e paracaktuar për të vënë një logo tjetër. Foto të vogla por me cilësi të lartë funksionojnë më mirë për këto elemente. Logo është një mënyrë për të personalizuar faqen tuaj DKAN.
**NuBoot Radix:** Këto opsione kontrollojnë se si sillet tema NuBoot Radix. Kur faqja juaj përdor këtë temë, këto opsione do përdoren. Duke qënë se NuBoot është tema e paravendosur, përdorni këto opsione për të bërë modifikime
.. figure:: ../images/site_manager_playbook/appearance/nuboot_theme.png
- **Teksti Footer:** Footer shfaqet në fund të çdo faqeje. Në seksionin e Copyright, ndryshoni tekstin footer.
Ndryshimi i përmbajtjes së faqes kryesore
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Faqja kryesore e çdo faqeje është kritike. Këtu vizitori krijon përshtypjen e parë, dhe mund të jetë faktori vendimtar nëse vizituesi vazhdon të eksplorojë faqen ose jo. Përmbajtja në faqen kryesore duhet të jetë tërheqëse që të kapi interesin e vizituesit. Si një Menaxhues faqeje, ju mund të personalzoni faqen kryesore që të jetë më tërheqse
Brandimi
---------------------------
Logo, dhe elementë të tjerë mund të personalizohen që të përshtaten me pamjen e organizates.
Ndryshimi i logos
---------------
1. Nga Menuja e adminit, mbani mausin mbi **Site Configuration**
2. Zgjidhni **Theme Settings.**
3. Në faqen e hapur, shkoni tek seksioni i Logos
4. Hiqni grepin nga kutia që thotë Use the default logo.
5. Vendosni URL e imazhit të logos, ose ngarkojeni atë direkte.
6. Klikoni në Save configuration në fund të faqes për të ruajtur ndryshimet.
Shtimi i përmbajtjes së re (+):
--------------------
1. Në fund të faqes, klikoni butonin **Customize this page**
2. Zgjidhni vëndin ku do shtoni përmbajtjen e re.
3. Klikoni në butonin + për të shtuar përmbajtje të re.
4. Zgjidhni llojin e elementit që do shtoni në faqe
5. Shto detajet.
6. Klikoni butonin **Finish**.
7. Shiko ndryshmet në faqe.
8. Kliko në butonin **Save në fund të faqes.
.. figure:: ../images/site_manager_playbook/appearance/appearance_05.gif
Në shëmbullin e mëposhtëm, Menaxhuedi i faqes po zhvendos përmbjatjen nga një vënd në tjetrin dhe po fshin material të parëndësishëm.
.. figure:: ../images/site_manager_playbook/appearance/appearance_06.gif
.. figure:: ../images/site_manager_playbook/appearance/appearance_07.png
Editimi i përmbajtjes ekzistuese
----------------------
1. Klikoni butonin ** Customize this page ** në pjesën e poshtme të faqes me përmbajtjen që dëshironi të modifikoni.
2. Në pjesën e përmbajtjes, klikoni ikonën e ingranazhit. Çdo panel mund të redaktohet individualisht duke klikuar ikonën e ingranazhit për panelin specifik me përmbajtjen që duhet të redaktohet.
3. Do të shfaqet një menu me detajet administrative të përfshira kur përmbajtja u krijua së pari.
4. Përdor seksionin e Përmbajtjes së Përmbajtjes për të bërë ndryshime.
5. Klikoni butonin ** Finish ** në pjesën e poshtme të ekranit për të ruajtur ndryshimet.
6. Rishikoni ndryshimet në Faqe dhe vazhdoni të bëni ndryshime sipas nevojës me Redaktorin në vend.
7. Klikoni butonin ** Save ** në pjesën e poshtme të faqes për të finalizuar përmbajtjen e re.
**Fshirja e përmbajtjes:**
Për të hequr të gjithë panelin dhe të gjitha përmbajtjet e tij klikoni ikonën e mbeturinave për të hequr panelin me një klik. Pasi të vendosni të hiqni një panel veprimi nuk mund të zhbëhet, prandaj kini kujdes kur largoni përmbajtjen.
This diff is collapsed.
==================
Llojet e Përmbajtjes në DKAN
==================
Ndërkohë që DKAN trajton të dhënat si përmbajtje së bashku me shumë lloje të tjera, jo e gjithë përmbajtja është e njëjtë. Ju mund të mendoni për përmbajtjen në tre mënyra të ndryshme në DKAN: të dhëna, tregues dhe kurimi i përmbajtjes. Treguesi dhe kurimi i përmbajtjes mbështesin përmbajten e të dhënave të publikuar në faqen tuaj DKAN. Ata ndihmojnë të theksohet investimi dhe vlera e të dhënave të hapura që nuk do ishin të dukshme ndryshe.
Llojet e përmbajtjes së të dhënave
------------------
Përmbajtja e të dhëna është për publikim dhe menaxhim të të dhënave të hapura. Këta janë skedarët aktualë ku mbahen të dhënat e hapura. Kjo përfshin Resurset dhe Datasetet.
Resurset
~~~~~~~~~
Resurset janë përmbajtja më themelore në DKAN. Ata përfaqësojnë skedarin aktual i cili mund të shikohet dhe shkarkohet nga vizitorët e faqes. DKAN mbështet një gamë të gjerë formati skedarësh duke përfshirë csv, html, xls, json, xlsx, doc, docx, rdf, txt, jpg, png, gif, tiff, pdf, odf, ods, odt, tsv, geojson dhe xml. Burimet mund të ngarkohen veçmas, por në mënyrë që të përfshihen metadatat ju duhet të shtoni Burimet në një Dataset.
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/data_and_content/resources_list_on_dataset_page.png
:alt: resource list
Shembull i një liste burimesh në faqen e një dataseti.
Shtoni një Resurs kur ju po përpiqeni të:
- Ngarkoni skedarë të të dhënvae të hapura në faqen tuaj DKAN.
- Lidhje tek të dhënat nga një burim i jashtëm, online.
- Publikoni shumë formate të ndryshme për të njëjtat të dhëna.
Datasetet
~~~~~~~~
Datasetet shpesh përshkruhen si "kontenierë" sepse ata grupojnë pjesë të ngjashme të dhënash (Burimesh). Grupimi i Burimeve së bashku në Datasete i jep të dhënave një përshkrim përmbledhës të përbashkët, informacion mbi licensimin dhe një URL unike për të ndarë më lehtë datasetet. Imazhi më poshtë tregon Burimet, të cilat janë skedarët aktualë të cilat mund të shikohen paraprakisht dhe të shkarkohen nga vizitorët e faqes.
Në imazhin më poshtë gjithçka që rrethon Resurset është "kontenier" ose Dataset. Ai përfshin një emër për Datasetin, një përshkrim dhe një grumbullim të Resurseve etiketave, informacione mbi licensën, autorin e të dhënave dhe metadata të tjera për Resurset. Resurset mund të ngarkohen veçmas, por metadatat janë shoqëruese me datasetin nuk mund t'i atribuohen një Burimi.
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/data_and_content/dataset_page.png
:alt: dataset page
Shembull i një faqeje dataseti.
Shtoni një Dataset kur ju po përpiqeni të:
- Mblidhni Resurset me metadata të ngjashme (si autori, informacioni mbi licensat e të dhënave të hapura, etiketat, etj).
- Krijoni një URL unike që lidh vizitorët e faqes direkt me një Dataset.
Llojet e përmbajtjes treguese.
-----------------------
Përmbajtja treguese është e projektuar të tregojë historinë dhe të zbulojnë njohuri për të dhënat. Përmbajtja treguese ju lejon të shtoni kontekst dhe të nxirrni në pah elementët personal të të dhënave. Kjo përfshin Data Stories dhe Vizualizime.
Data Stories
~~~~~~~~~~~~
Data Stories tregojnë njerzit në të dhëna. Nuk është gjithmonë e dukshme se si rreshtat dhe kolonat bëjnë diferencën në botët e qytetarëve. Data Stories ju ndihmojnë të tregoni ndikimin që të dhënat kanë në jetën tuaj të përditshme duke shtuar kontekst dhe sintezë përmes një frome treguese. Kjo lloj përmbajtje është e lehtë të përdoret dhe e ngjashme me të shkruarit një blog. Përdorni Data Stories për të kombinuar treguesit, mediat dhe të dhënat për një mënyrë detyruese për të lidhur të dhënat.
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/data_and_content/stories_page.png
:alt: stories page
Shembuj të faqeve të Stories.
Shto një Data Story kur përpiqesh të:
- Tregoni një histori me të dhënat e faqes suaj DKAN.
- Shfaqni impaktin e të dhënave në jetën e përditshme të qyetetarëve.
- Demostroni vlerën dhe të ktheni investimin e të dhënave të hapura.
Vizulalizimet
~~~~~~~~~~~~~~
Vizualizimet në DKAN krijonë një pikë aksesi të fuqishëm e për përdoruesit. Prezantimet vizuale të të dhënave janë më të thjeshta për tu përfshirë, pavarësisht ekspertizës teknike dhe për të bërë sasi të mëdha të dhënash të konsumueshme dhe jo të tepërta. Grafikët DKAN (figura më poshtë) gjithashtu mund të jenë iterativë, duke lejuar vizitorët e faqes të luajnë me të dhënat e treguara në Grafik. Përdorni Vizualizimet për ti bërë të dhënat tuaja më shumë se vetëm të disponueshme.
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/data_and_content/multiple_pie_charts.png
:alt: pie charts
Shembull i një vizualizimi grafik pie shtuar tek faqja e Data Story.
Shtoni një vizualizim kur po përpiqeni të:
- T'i bëni datasetet e mëdha më të kuptueshme në vend që të tepërta.
- T'i bëni të dhënat tuaja të disponueshme dhe të aksesueshme për vizitorët e faqes pavarësisht ekspertizës teknike.
- Përdorni vendimarrje tëorientuar nga të dhënat për përdorim të brendshëm.
Llojet e kurimit të përmbajtjes
----------------------
Llojet e kurimit të përmbajtjes sjellin së bashku tëdhënat dhe llojet e treguesve të përmbajtes për të krijuar kontekst dhe kuptim. Kjo përfshin: Faqes, Dashboards dhe Grupet.
Faqet
~~~~~
Një nga llojet themelore të përmbajtes në DKAn është Faqja. Megjithëse lloji i përmbajtjes është i drejtpërdretjtë dhe ka ndërlikime për strukturën, dukjen dhe eksperiencën e faqes tuaj DKAN. Ju mund të mendoni për Faqet spirancat e faqes suaj.
Me një faqe, ju jo vetëm shtoni përmbajtje, por ju krijoni hapësirë shtesë në faqen tuaj DKAN. Me pjesë të tjera përmbajtje, si Dashboard dhe Data Stories, përmbajtja është mbledhur në një faqe të vetme. Në kontrast, Faqet zakonisht nuk ndryshojnë veten, megjithëse përmbajta në to mund të ndryshojnë në çdo frekuencë.
Shtoni një Faqe kur përpiqeni të:
- Shtoni një hapësirë të re në faqen tuaj DKAN për informacione thelbësore (si faqja About).
- Shtoni një hapësirë e cila nuk do ndryshojë, dhe pse përmbajtja në të mund të ndryshojë (si faqja Contact).
Dashboardet e të Dhënave
~~~~~~~~~~~~~~~
Dashbordet mundësojnë fleksibilitetin bazë që mund t'i japin vizitorëve të faqes eksperiencën më të mirë të mundshme ndërkohë që tregon të dhënat dhe përmbajtjes e faqes suaj DKAN. Duke përdorur këtë lloji të kurimit të përmbajtjes, ju mund të përzieni dhe përshtasni të gjitha llojet e përmbajtjes pa prekur kodin.
Përzieni videot, imazhet, Vizualizimet në DKAN, tekstin, tabelat dhe hartat në mënyrën më efektive për të përcjellë përmbajtjen tuaj. Me më tepër se 20 paraqitje të përshtatshme që mund të pëzgjidhen dhe ndërfaqes së thjeshtë me tërhiq dhe vendos, çdo përdorues mund të krijojë përmbajtje nga të dhënat për disa minuta.
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/data_and_content/page_layout_options.png
:alt: page layouts
Paraqitje të ndryshme mund të përdoren për të ndërtuar Dashbordet.
Shto një Dashboard kur përpiqeni të:
- Kombinoni disa lloje të ndryshme përmbajtje në një vend.
- Vendosni të dhënat dhe përmbajtjen treguese së bashku për të lidhur më mirë të dhënat e hapura për qytetarët.
- Përdorni paraqitje fleksibël për të krijuar shpejt përmbajtje të kuruar.
Grupet
~~~~~~
Grupet janë një mënyrë për të mbledhur të dhëna si dhe për të aktivizuar një proces pune shtesë në DKAN. Një anën e jashtme, vizitorët e faqes mund të shfletojnë Datasetet e publikuara nga një Grup i caktuar, i cili është publikuesi i përbashkët e një serie Datasetesh.
Pas skenave, Grupet shtojnë një set shtesë rolesh dhe aksesesh të cilat sigurojnë cilësinë dhe sigurinë kur publikohen të dhëna. Rolet në grup dhe akseset sigurojnë se Krijuesit e Përmbajtjes mund të shtojnë të dhëna të reja por vetëm në grupet ku bëjnë pjesë. Ky është një rol i rëndësishëm për faqe të mëdha të cilat kanë disa grupe pune që publikojnë të dhënat në faqe. Lexoni më tepër në :ref:`Group roles and permissions <user-docs group roles and permissions>` .
.. _`Group roles and permissions`: ./people.rst
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/data_and_content/groups_list.png
:alt: groups list
Shembull i listës së një Grupi
Shto një grup kur doni të:
- Mblidhni dhe kategorizoni Datasetet nga një publikues i përbashkët
- Keni nevojë për një proces pune për Krijuesit e Përmbajtjes për të publikuar të dhëna në faqen tuaj DKAN me një Grup të caktuar.
\ No newline at end of file
===============
Menaxhimi i të dhënave
===============
DKAN suporton mjete për menaxhimin e të dhënave që thjeshtësojnë migrimin e të dhënave, ruajtjen, dhe përdorimin. Mjetet jane krijuar për të qënë të thjeshta kështuqe skeni pse te jeni ekspert për ti përdorur.
Harvest
--------------
Teksa mbushni faqen tuaj me përmbajtje dhe të dhëna, ju mund të shtoni datasets duke i ngarkuar ose linkuar me burimet dhe API. Ju gjithashtu mund të "mblidhni" të dhëna nga portale të tjera që kanë një data.json publik ose XML endpoint. Të gjitha datasets që janë publikuar në burim shtohen tek faqja juaj si Dataset.
Ndryshe nga linkimi në të një skedari në web, datasets të mbledhur importohen direkt nga një burim i jashtëm në faqen tuaj DKAN. Kjo do të thotë që datasets ekzistojnë në burimin e jashtëm dhe në faqen tuaj të pavarura nga njëra tjetra me të njëjtin informacion (duke përfshirë titull, metadata, etiketa, etj.).
Duke importuar datasets nga një burim i jashtëm, ju mund të ofroni më shumë të dhëna në faqen tuaj pa i menaxhuar manualisht. Vizituesit e faqes mund ta shohin që të dhënat janë mbledhur dhe nga cili portal, duke promovuar transparencen midis agjencive dhe sektorëve. Harvest optimizon importimin, publikimin dhe përditësimin e datasets të importuar në një proces të çentralizuar.
Si funksionon Harvest
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Caktimi i burimit (fetching)
Fillimisht, identifiko se nga ku do importohet datasets. Harvest funksionon me data.json dhe XML endpoint, dhe burimi juaj mund të jetë konfiguruar para importimit. Zakonisht, të gjithë datasets dhe metadata të tyre importohen nga një burim, por ju mund të konfiguroni më shumë për të selektuar se cili informacion përfshihet (më shumë rreth kësaj në Harvest Dashboard). Menaxhuesit e faqes përkufizojnë një burim duke krijuar një Harvest Source si pjesë e re përmbajtjeje.
Data ruhet lokalisht (caching) si një kopje
Pasi burimi të identifikohet, Harvest merr datasets dhe stores të ruajtura në to në hard diskun e kompjuterit tuaj. Kjo quhet caching. Menaxhuesit e faqes kanë dy opsione se si të dhënat e cachuara trajtohen. Datasets mund të bëhen cached dhe migrohen (hapi 3) automatikisht, ose ato mund të bëhen cached për tu migruar manualisht më vonë. Ju mund të përdorni një veprim tjetër në varësi të kontekstit dhe mund të zgjidhni për secilin rast manualisht.
Harvest shtojnë të dhënat cached në faqen tuaj (migrimi dhe publikimi)
Pasi informacioni i dataset është cachuar në kompjuterin tuaj si një skedar JSON, Harvest lexon skedarin dhe e importon atë në faqen tuaj. Datasets mund të migrohen dhe publikohen në faqen tuaj automatikisht si pjesë e operacionit caching. Përndryshe, datasets mund të migrohen (pa caching).
Harvest përdoret për të parë për përditësime në datasets të importuar.
Pasi informacioni i datasets është importiar në faqen tuaj, përmbajtja mund të ekzistojë në mënyrë të pavarur nga burimi origjinal. Kjo do të thotë që ndryshimet e bëra në datasets në burim nuk do shfaqen në faqen tuaj DKAN nëse ju nuk i përditësoni ato. Gjithashtu, nëse ju bëni ndryshime në datasets në faqen tuaj DKAN, ndryshimet do mbishkruhen kur ju ti përditësoni ato.
Me Harvest, ju mund të përditësoni datasets e mbledhura, duke përsëritur fetching, caching, dhe migrimin. Harvest zëvëndëson informacionin e vjeter me dataset aktual, duke përditësuar informacionin për të përmbajtur cdo ndryshim që është bërë në burim. Me burime të caktuara, ky veprim është i shpejtë.
Edhe pse shumica e Harvest funksionon në sfond, Menaxhuesit e faqes mund të përdorin Harvest Dashboard për të menaxhuar operimet Harvest.
Harvest Dashboard
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Burimet kanë trajtim të vecantë. Harvest Dashboard shfaq të gjitha burimet në faqe dhe një listë të datasets.
Nga këtu, Menaxhuesit e faqes mund të shikojnë burimet e Harvest, metadata të burimeve si koha kur është përditësuar për herë të fundit dhe numrin e datasets në burim, fitrojnë dhe kërkojnë përmbajtjen e Harvest, dhe performojnë veprime në masë për përmbajtjen e Harvest.
Harvest Dashboard mund të përdoret për të bërë veprime Harvest, modifikuar dhe konfiguruar një burim, kontrolluar statusin e burimit, dhe menaxhimin e datasets në një burim.
Veprimet e Harvest
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Menaxhuesit e faqes mund të përdorin veprime të vecanta në Harvest Dashboard për të menaxhuar procesin e harvest për burime ekzistuese. Nga faqja e burimeve, burimet mund të cachohen, migrohen ose fshihen.
Cacho burimet:
Ky veprim tërheq të dhënat më të fundit
Migro burimet:
Migrimi i burimeve importon të dhënat nga kompjuteri dhe i importon si përmbajtje në faqen tuaj. Për burime ekzistuese, të dhënat e reja do zëvendësojnë cfarë ishte publikuar më parë ose do krijojë një dataset nëse nuk është publikuar më parë.
Fshi burimet:
Duke fshirë një burim, të gjithë datasets të atij burimi do të fshihen.
Edito dhe konfiguro një burim
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pamja e editimit të një burimi shfaq të njëjtat opsione që shfaqen kur shton një burim të ri.
Këtu, ju mund të ndryshoni informacionin rreth një burimi, si titulli dhe adresa. Informaciomi i një burimi zakonisht nuk ndryshon pasi vendoset.
Në këtë pamje, Menaxhuesit e faqes konfigurojne harvests me filtra, përjashtime, mbishkrime,etj. Me këto opsione, Menaxhuesit e faqes mund të personalizojnë se cfarë informacioni merret nga burimi dhe se si trajtohen vlerat e metadata.
Filtrat:
Filtrat kufizojnë se cilat datasets importohen. Për shëmbull, nëse ju po mblidhni të dhëna nga një data.json dhe doni të mblidhni vetëm datasets që kanë të bëjnë me shëndetin, ju mund të shtoni një filtër me "keyword" në kutinë e parë të tekstit, dhe "shëndeti" në të dytën. Me këtë konfigurim, vetëm datasets që i përputhen kritereve importohen.
Përjashtimi:
Përjashtimet janë e kundërta e filtrave. Vlerat në këtë fushë diktojnë se cilat prej datasets nuk importohen, ndërsa gjithë datasets të tjera importohen. Për shëmbull, nëse vetëm një publikues përfshihet në një burim, datasets të së cilit ju nuk dëshironi ti importoni, ju mund të shtoni "publisher" në fushën e parë të tekstit dhe "Emri i publikuesit" në të dyten.
Mbishkrimi:
Vlerat të cilat përfshihen në fushën e Mbishkrimit do zëvëndësojnë vlerat nga burimi teksa migrohen. Për shëmbull, për të ndryshuar emrin e publikuesit, ju mund të shtoni "publisher" në fushën e parë të tekstit për tu zëvëndësuar nga vlera në fushën e dytë të tekstit.
Kontrollo statusin e një burimi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Teksa burimet mblidhen, Harvest merr detajet dhe i pasqyron ato. Pasi një burim krijohet dhe dataseti publikohet në faqen tuaj,burimi origjinal mund të ndryshojë. Datasets mund të shtohen, fshihen, ndryshohen dhe modifikohen.
Ka 2 vënde ku mund të gjeni detaje rreth operimit të mbledhjes në Harvest Dashboard: tek faqja e Events, dhe e Errors
Events:
Cdo burim ka një log nën faqen e Events. Kur një burim mblidhet, procesi rregjistrohet si një event. Burimet ripërditësohen duke ekzekutuar operacionin harvest, kështuqë mund të ketë disa evente të rregjistruara në këtë log. Ky log është i dobishëm për të kontrolluar vijimshmërine e operacionit, numrin e datasets të krijuara, datasets të përditësuara, datasets që nuk mund të ngarkoheshin, datasets që skanë ndryshuar, etj.
Errors:
Cdo burim ka një log të errors nën faqen e Errors. Këtu shfaqen të gjithë erroret që janë hasur gjatë Harvest
Menaxhimi i datasets
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Edhe pse datasets të mbledhur shfaqen pranë Datasets të publikuara nga faqja juaj, është praktikë më e mirë për Menaxhuesit e faqes që të menaxhojnë datasets të mbledhur nga Harvest Dashboard.
Menaxhuesit e faqes mund të fshijne ose çpublikojnë datasets të mbledhur
Datastore
---------
DKAN vjen me një Datastore për të mbledhur të dhënat e importuara nga skedarët tuaj CSV. Kjo do të thotë, Datastore mund të suportojë skedarë që shfaqen si një tabelë. Mendoni rreth Datastore si një databazë e thjeshtë. Skedarët që importohen kanë përmbajtjen e skedarëve të ngarkuar në Datastore, dhe Datastore krijohet nga të gjithë tabelat e skedarëve të importuara në DKAN
Si një Menaxhues faqeje, ju mund të menaxhoni një Datastore duke shtuar dhe fshirë skedarë nga Datastore. Në shumë raste ju do doni të përfshini të gjitha skedaret CSV në Datastore për të suportuar shikim më të mirë të të dhënave, skedarë të mëdhenj, dhe një API më të mirë.
Menaxhimi i Datastore
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Në terma të trasha, menaxhimi i DKAN Datastore është vendosja se cilat Burime të cilat do përfshihen në Datastore. Nuk ka asnjë menaxhim tjetër përvec kësaj, dhe të gjithë përdoruesit kanë mundësinë të importojnë dhe fshijne Burime që ato kanë krijuar. Si një Menaxhues faqeje, ju mund të importoni ose fshini cdo burim pavarësisht autorit.
Importimi dhe fshirja e skedarëve
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngarkimi i skedarëve në Datastore ka avantazhe të mëdha duke përfshirë përmirësimin e Datastore API dhe përmirëson eksperiencën e përdoruesit. API e Datastore i bën Burimet më të përdorshme dhe të aksesueshme për përdoruesit teknik.
:doc:`Lexo më shumë rreth menaxhimit të Datastore këtu.. <../../components/datastore>`
.. _`user-docs DKAN APIs`:
=========
DKAN APIs
=========
Në të njëjten mënyrë që të dhënat në një faqe DKAN janë të aksesueshme për vizituesit nëpërmjet grafikëve, data stories, APItë janë thelbësore për zhvilluesit. DKAN vjen me 3 API: API e Dataset, API e Datastore, dhe REST API e Dataset. Këto mund të përdoren për të zbuluar metadata të asociuara me një dataset specifik. Ajo mund të përdoret dhe nga portale të tjera për data.json
Datastore API
-------------
DKAN Datastore përmban cdo skedat CSV që është ngarkuar në Datastore. Një arsye për të importuar skedarë CSV është për të bërë skedatë pjesë të Datastore API. Lejimi i përfshirjes së të dhënave në Datastore API rrit aksesueshmërinë në informacion si dhe përdueshmërinë.
Datastore API lejon ndërveprime me Burime specifike në DKAN Datastore deri në rrjeshta speifik. Pa Datastore Api, një saktësi e tillë nuk mund të arrihet
Me Datastore API, përdorues teknik mund të shkruajnë programe që ndërveprojnë me informacionin që përmban API. Kjo do të thotë që DKAN Datastore, mund të jetë e saktë dhe efektive dhe të dhënat të përdoren në mënyrë akoma më të gjërë.
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/DKAN_APIs/datastore_tab_view.png
:alt: datastore api view
Përdorimi i API
~~~~~~~~~~~~~
Për cdo burim të importuar në Datastore, klikoni Manage the Datastore. Më pas klikoni butonin Data API për të marë informacion rreth burimit.
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/DKAN_APIs/datastore_api_output_unformatted.png
:alt: unformatted datastore API query
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/DKAN_APIs/datastore_api_output_formatted.png
:alt: formatted datastore API query
Dataset API
-----------
Dataset API funksionon duke kombinuar një numër të APIve publike të suportuara. Të gjitha API janë ndryshe nga njëra tjetra në nivelin e detajit që ajo ofron. Së bashku, tërësia e API e bën të mundur tërheqjen organike të të dhënave. Kur të dhënat ngarkohen në DKAN si burim ose Dataset, ajo përfshihet automatikisht në Dataset API.
Si një Menaxhues faqeje ju nuk duhet të shqetësoheni për menaxhimin e API sepse ndodh automatikisht. Ju mund të aksesoni data.json duke shtuar /data.json në fund të URL të faqes tuaj.
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/DKAN_APIs/dataset_api_output_unformatted.png
:alt: formatted data.json
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/DKAN_APIs/dataset_api_output_formatted.png
:alt: formatted data.json
Dataset REST API
----------------
REST vazhdon të jetë një nga format më të famshme të API në zhvillimin e webit, dhe është duke u bërë standarti për API design. Kjo është sepse REST është dizenjuar të jetë e lehtë, e shpejtë, portabël, dhe e thjeshtë.
Me REST API, aplikacione web dhe shërbime mund të implementohen pa investim ose kompleksitet të madh në komunikim pragramtik.
Me Dataset REST API, ju mund të merrni veprime pragmatike. Përshëmbull, ju mund të shtoni Datasets nëpërmjet API. Për një ose dy Datasets, mund të mos duket si diference drastike; por imagjinoni automatizimin e shtimin e qindrave Datasets.
================
Të dhënat dhe Përmbajtja
================
Në DKAN të dhënat që ju publikoni për vizitorët e faqes ruhet si përmbajtje. Trajtimi i të dhënave si përmbajtje e bën më të lehtë për vizitorët e faqes të marin informacione dhe më të aksesueshme për njerëzit.
Po njësoj e rëndësishme është të bësh të dhënat e tua të aksesueshme për kompjuterat. Teknologët e theksojnë këtë akses duke zhvilluar aplikacione që ndërveprojnë me të dhënat e tua të hapura nëpërmjet programimit. Kjo hap një fushë të tërë mundësish.
DKAN mundëson mjete për gjenerimin e përmbajtjes për përdoruesit teknik dhe joteknik të faqes suaj të të dhënave të hapura, së bashku me Menaxherët e Faqeve për të monitoruar dhe menaxhuar përmbajtjen. Sesionet në vijim shpjefojnë të gjitha këto kapacitete.
.. toctree::
:maxdepth: 2
content_types
adding_new_content
managing_existing_content
data_management
dkan_apis
This diff is collapsed.
==================
Email Setup
==================
If you need to access your email (example@yourdomain.tld), please read this documentation
Accessing via the web
---------------
ddd
Changing your password
~~~~~~~~~~~
www
......@@ -8,4 +8,4 @@ Lorem Ipsum
:maxdepth: 1
../shared/securitypractices
../shared/general-guidelines
emailsetup
================
Shtimi i përdoruesve të rinj
================
Shtimi i një përdoruesi
-------------
Si Administratori i Faqes, një pjesë kryesore e rolit tuaj përfshin shtimin e përdoruesve të rinj në faqe. Në faqen tuaj të DKAN ju mund të keni role të përgjithshme si Përdorues të Autentifikuar të regjistuar për një llogari dhe u nevojitet vetëm aprovimi nga Administratori i Faqes. Por rolet e besueshme me akses në përmbajtje si Krijuesit dhe Editorët e Përmbajtjes duhet të krijohen nga Administratori i Faqes. Përdoruesi mund të ndryshojë shumë informacione në profilin e vet pasi akseson faqen, por administratori duhet t'i mundësojë fillimisht një emër përdoruesi dhe një fjalëkalim.
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/adding_a_user/adding_a_user_01.png
:alt: Imazh i cili shfaq vendodhjen e buttonit People në krye të ekranit.
Ju mund të shtoni përdorues të rinj duke klikuar tek lidhja **People** dhe duke përzgjedhur nga menuja në faqen kryesore Create user .
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/adding_a_user/adding_a_user_02.png
:alt: Imazhi i cili shfaq në ekranin e DKAN "Create User"
Informacioni thelbësor kur shtoni një përdorues
--------------------------------------
- **Username:** Krijoni një emër përdoruesi unike për llogarinë e re. Përdoruesi mundet pastaj të ndryshojë emrin pasi të jetë kyçur, kjo për sa kohë emri është unik midis përdoruesve të faqes, por fillimisht duhet të zgjidhet një emër nga ju që përdoruesi të aksesojë fillimisht faqen.
- **Email address:** Me këtë përdoruesi do të njoftohet rreth llogarisë së tij dhe se si të rikuperojnë një fajlëkalim të humbur. Përzgjidhni një email që zakonisht të kontrollohet rregullisht.
- **Password:** Përdoruesi duhet të ndryshojë fjalëkalimin fillestar që ju zgjodhët, por ju nevojitet ta zgjidhni atë herën e parë derisa përdoruesi të kyçet në llogari dhe të mundet të ndryshojë profilin e vet.
- **Roles:** Duke qenë se ju po shtoni përdoruesin e ri, duhet edhe ti përcaktoni rolin që do ketë nga faqe duke përzgjedhur nga lista mbi llojet e përdoruesve, e detajuar në një sesion tjetër. Përzgjedhja e rolit mund të jetë e qartë shpesh herë, por kryesisht të përzgjidhni duke gabuar me dhënie të më pak akseseve.
Sapo klikoni butonin **Create new account** poshtë në faqe, llogaria krijohet dhe mund të menaxhohet së bashku me llogaritë e tjera ekzistuese.
==================
Llogaritë e Përdoruesve DKAN
==================
Në DKAN, ajo çfarë mund të bëni varet nga lejet që keni në varësi të rolit që ju është dhënë. Këto role mund të ndryshojnë nga një vizitor i faqes në Editues të besuar që punojnë nga pas. Rolet dhe autorizimet e përdoruesve ruajnë sigurinë e faqes suaj, dhe ndajnë ngarkesën e punën pa prishur cilësinë, duke çuar në fund në përmbjajtje më të mirë për faqen tuaj DKAN.
Parapamje e Roleve dhe Autorizimeve
------------------------------
Ka gjashtë role standarde me vendosjen e akseseve. Në vijim është një listë me rolet e secilit dhe përshkrim për qëllimet dhe një përshkrim i përgjithshëm çmund të bëjë ky rol. Role të shumta mund ti caktohen një përdoruesi, por zakonisht ka një hierarki ku një rol i një niveli më lart ka të drejta të barabarta apo më shumë se një rol i një niveli më të ulët.
Përdoruesi Anonim
~~~~~~~~~~~~~~
Ky është çdo vizitor që akseson faqen pa u kyçur. Çdokush që nuk është indetifikuar është përdorues anonim. Ndonjëherë është e dobishme të dalësh nga llogaria juaj për të parë faqet se si përdoruesit anonim e shohin atë.
**Akseset**
- Shikoni dhe kërkoni përmbajtjen e publikuar
Përdoruesit e indetifikuar
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Të gjithë përdoruesit me kredencialet e hyrjes e kanë këtë rol, por funksionalitetet shtesë janë të limituara. Ky rol përdoret për vizitorët e përgjithshëm të faqes të cilët kanë krijuar një llogari, por nuk ju është dhënë akses pvr të shtuar apo edituar përmbajtjen në faqe.
**Akseset:**
- Krijoni një profil
Krijuesi i Përmbajtjes
~~~~~~~~~~~~~~~
Krijuesit e përmbajtjes janë të aftë të punojnë me përmbajtjen aktuale të faqes suaj DKAN. Ky rol është i mirë për përdoruesit për të shtuar të dhëna në faqen tuaj DKAN, por që nuk kanë nevojë të aksesojë funksionalitete më sensitive.
**Akseset:**
- Krijimi i përmbajtjes (Datasetet, Resources, Datastories,..)
- Editim i përmbajtjes së tyre (nuk mund të redaktojnë përmbajtje të krijuar nga përdorues të tjerë apo të shohin përmbajtjet e papublikuara akoma)
- Shto Resurset në Datastore
Redaktor
~~~~~~
Një Redaktor është përgjegjës për administrimin e përmbajtjes nga një perspektivë strategjike. Ky rol i përshtatet një përdoruesi i cili do krijojë, redaktojë, rishikojë dhe fshijë përmbajtje vazhdimisht dhe duhet ti jepet një kolegu që ka njohuritë në subjektin aktual. Ky rol ka mundësinë të bëjë ndryshime në përmbajtje dhe aty ku duket, por nuk shkon më tej në funksione administrative.
**Akseset:**
- Shtim, redaktim dhe fshirje të disa lloje përmbajtje
- Nuk mund të krijojë, modifikojë dhe fshijë Grupe
- Nuk mund të modifikojërolet e përdoruesve të tjerë
Menaxheri i faqes
~~~~~~~~~~~~
Ky rol është niveli më i lartë i mundshëm për përdoruesit jo-teknikë. Një Menaxher Faqeje kryen funksione administrative dhe është një rol që përshtatet për një mbikëqyrës, menaxher apo punonjës të tjerë të besuar. Menaxheri i Faqes ka një përmbledhje gjithëpërfshirëse të faqes, po kështu dhe përmbajtjen dhe përdoruesit. Megjithatë, ata nuk meren me pjesë teknike.
**Akseset:**
- Krijimi, editimi dhe fshirja e të gjithë llojeve të përmbajtjeve të krijuara nga një përdorues
- Krijimi dhe menaxhimi i grupeve
- Ndryshim i strukturës së menusë
- Administron përdoruesit
- Konfiguron Mbeldhjet
- Modifikon elementë specifikë të DKAN
Administrator
~~~~~~~~~~~~~
Administratori mban rolin më të lartë nga të gjithë dhe akseset e tij skanë kufizime. Administratorët janë të aftë të modifikojnë specifikimet që ndodhen nën platformën DKAN dhe mund të modifikojnë pjseën më të madhe të faqes për të plotësuar nevojat e përdoruesve. Ky rol është për profesionistët e uebit me kompentenca dhe njohuri të mira se si Drupal funksionon.
**Akseset:**
- Modifikim i temës dhe paraqitjes, aktivizimi dhe caktivizimi i disa moduleve.
- Modifikim i karakteristikave të Drupal
Specifikat e llogarisë
----------------
Disa specifikime në menaxhimin e përdoruesve janë të automatizuara për të përmirësuar procesin dhe për të shtuar llogari të reja. Nga menuja e Konfigurimit të Faqes, ju mund të ndryshoni sjellje për përdoruesit në faqen e karakteristikave të Llogarisë. Sjelljet e parapërcaktuara veprojnë tek të gjitha llogaritë, ndaj ju doni të bëni përzgjedhje që do aplikohen përgjithësisht tek të gjithë përdoruesit.
Ku mund ti ndryshoni specifikimet e llogarisë
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nga menuja e Adminit, klikoni linkun e menusë së Konfigurimit të Faqes (jo një artikull në menunë zbritëse). Kjo lidhje do ju dërgojë tek faqja kryesore e Konfigurimit. Në opsionet e kësaj faqje, gjeni sesionin People dhe klikoni linkyun Account Settings
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/people/people_01.png
:alt: The "Account Settings" link under Site Configuration.
Regjistrimi i llogarisë
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vendosni se kush mund të regjistrohet në faqen tuaj dhe me cilat specifikime të llogarisë. Pjesa më e madhe e faqeve DKAN, kërkojnë një Menaxher faqeje për të krijuar llohari dhe kredencialet e hyrjes për përdoruesin. Por ka raste kur vizitorët duhet të jenë në gjendje të krijojnënjë llogari për të aksesuar kapacitete të caktuara.
Kush mund të regjistrojë llogari? Përzgjidhni cilët përdorues regjistron llogaritë nga tre opsione:
- **Vetëm Administratorët:** Me këtë opsion, vetëm Menaxherët e Faqes u lejohet të shtojnë përdorues të rinj në faqe dhe të vendosin rolet. Ky opsion është më i miri nëse prisni që përdoruesit të jenë nga organizata juaj.
- **Vizitorët:** Ky opsion lejon vizitorët e faqes të krijojnë llogari sapo ata plotësojnë profilin dhe hyjnë në faqe me fjalëkalimin e tyre. Llogaritë e vizitorëve automatikisht kanë akseset më të ulëta, Përdorues i Indetifikuar. Këto aksese lejojnë një përdorues të krijojë një profil të plotë dhe të lërë komente, por nuk kanë akses në përmbajtjen e faqes. Ky opsion nuk rekomandohet, përvecse nëse keni mjete si Captcha për tu mbrojtur nga spams.
- **Vizitorë me konfirmim nga administratori:** Me këtë opsion, vizitorët e faqes mund të regjistrojnë një llogari por Menaxheri i Faqes duhet fillimisht të aprovojë llogarinë përpara se përdoruesi të hyjë në faqe. Miratimi nga një administrator (Menaxher faqeje) mund të ndihmojë për të filtruar përdoruesit fiktivë dhe tu japë Menaxherëve të Faqeve më tepër kontroll mbi aksesimin e faqes.
Verifikimi me email. Me këtë opsion, përdoruesit duhet fillimisht të verifikojnë adresën e tyre të emailit përpara se tv hyjnë në faqe. Sapo ata e verifikojnë atyre do u kërkohet të ndryshojnë fjalëkalimin. Ky është një opsion shtesë për të përmbledhur se si llogaritë janë regjitstruar. Ky verifikim mund të ndihmojë të parandalohet llogaritë false.
Mesazhet e emailit automatike
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Në mënyrë të paracaktuar, DKAN vjen me një model përgjigjes për veprime të caktuara. Ju mund t;i personalizoni këto mesazhi me tekstet tuaja duke përdorur argumenta. Argumentat janë një mënyrë për të automatizuar një informacion të caktuar. Në vend që të shtypni një emër të ri përdoruesi për një mesazh përshëndetës, ju mund të përdorni argumentat nga përdoruesi. Klikoni në argumentat e disponueshme nga Shfletuesi për të parë të gjitha opsionet.
Ju gjithashtu mund të menaxhoni njoftimet e mesazheve nga kjo menu. Ju mund të dërgoni dhe një njoftim kur veprime të caktuara janë marë, por jo të gjitha këto shabllone dërgohen automatikisht. Ju mund të rishikoni opsionet e emailit për tu siguruar se specifikimet i plotësojnë nevojat tuaja.
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/people/people_02.png
:alt: Screenshot of the Account Settings screen where you can modify emails sent to users.
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
.. _`user-docs people`:
======