Ndermarrjet.rst 200 Bytes
Newer Older
Dejvid Sherri's avatar
Dejvid Sherri committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
===========
Ndërmarrjet
===========

Më poshtë mund të gjeni dokumentat që janë pjesë e kategorisë Ndërmarrjet

.. toctree::
   :maxdepth: 1
   
   ../materials/12_organizational_proposal.rst